Požádání o nové heslo

V.Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

Tyto Všeobecné Smluvní Podmínky (dále jen VSP) obsahují práva a povinnosti společnosti s ručením omezeným GreenSite (dále jen Dodavatel) zajišťující elektronickou cestou obchodní služby přes své webové stránky www.greensite.sk a služby čerpajícího Zákazníka (dále jen Zákazník). (Dodavatel a Zákazník dále ve společném znění: Strany). VSP se vztahují na každou službu a právnickou transakci, která se uskuteční přes stránky www.greensite.sk, nezávisle na tom, že plnění se realizuje z Maďarska či z jiného státu, ze strany Dodavatele nebo jeho zprostředkovatele.

Údaje dodavatele:

Jméno: GreenSite International a.s.
Adresa: 1027 Budapest, Bem József utca 6.
Registrační číslo: 01-09-182518
Daňové číslo: 24789932-2-42
Telefon: + 36 21 220 11 12
E-mail: info@greensite.sk

1. Všeobecná ustanovení a vznik smlouvy mezi Stranami

1.1. Rozsah působnosti těchto VSP se vztahuje na území Maďarska nabízeným všem službám elektronického obchodu, které se uskuteční přes www.greensite.sk nebo k GreenSite International a.s. patřící jiné webové stránce (dále jen Webové stránky) na kterých se nachází elektronický obchodní dům (dále jen Webový obchod). Platnost VSP se dále vztahuje na každou obchodní transakci na území Maďarska, která se uzavře mezi Stranami specifikovanými ve VSP. Nákup ve Webovém obchodě je regulován zákonem č. CVIII. z roku 2001 („Elkertv.“) pojednávajícím o otázkách souvisejících s elektronickými obchodními službami a se službami informační společnosti.

1.2. Nákup ve Webovém obchodě je možný elektronickou cestou odeslanou objednávkou, způsobem určeným v těchto VSP.

1.3. Velká část služeb Webového obchodu je přístupná pro každého uživatele i bez registrace. Některé služby jsou však zpřístupněné až po registraci (poté po přihlášení se), ke které je, odpovídajíce ve VSP zakotveným, oprávněn kdokoli.

1.4. Po odeslání objednávky až do jejího splnění lze smlouvu volně a bez následků upravit, resp. zrušit a to telefonicky nebo cestou e-mailu.

1.5. Jazykem smlouvy je maďarština.

1.6. Dodavatel se nepodřizuje pravidlům žádného kodexu chování.

2. Registrace

2.1. Během registrace na Webovém obchodě Zákazník prohlásí a potvrzuje, že přijímá VSP.

2.2. Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za zpoždění dodávky, za jiné problémy a chyby způsobené chybně a/nebo nepřesně zadanými údaji ze strany Zákazníka. Dodavatel nenese zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku zapomenutého hesla ze strany Zákazníka nebo za zneužití Zákazníkova hesla neoprávněnou osobou, pokud zneužití hesla není důsledkem nesprávného postupu Dodavatele.

3. Objednávka

3.1. Základní vlastnosti, charakteristika, pokyny týkající se použití jsou k nalezení na informační stránce ke koupi určeného zboží s tím, že popis podrobných a skutečných vlastností zboží obsahuje přiložený návod k použití zakoupeného zboží. Pokud zakoupené zboží má lepší a výhodnější vlatnosti než to je popsané na Webových stránkách nebo v přiloženém návodu k použití, kvalifikuje se to ze strany Dodavatele jako řádné plnění smlouvy. Máte-li před nákupem dotazy týkající se určeného zboží, Zákaznická služba je vám ochotně k dispozici. K námi prodávaným výrobkům- kde to předepisuje zákon- je přiložený návod k použití či návod k obsluze. Pokud by jste náhodou spolu se zbožím neobdržel povinný návod k použití či návod k obsluze, ihned to nahlašte u Zákaznické služby ještě před tím, než začnete zboží používat, my vám ho pak pošleme. Pokud o kvalitě, základních vlastnostech, o používání a použivatelnosti zboží, potřebujete ješte více informací než je na Webové stránce, prosíme obraťte se na Zákaznickou službu.

3.2. Cena výrobku neobsahuje náklady na dopravu.

3.3. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen výrobků nacházejících se na Webové stránce s tím, že změna vstupuje v platnost v době publikování změny na Webové stránce. Změna neovlivňí nepříznivě cenu již objednaného výrobku. Při on-line platbě bankovní kartou nemůžeme vracet peníze při poklesu cen, které nastaly v době od poslání platebního oznámení do převzetí zboží. Bezpečnostní kontrola on-line platební transakce trvá minimálně 24 hodin, jen poté je možné převzetí výrobku.

3.4. Pokud se navzdory veškeré pečlivosti Dodavatele objeví na ploše Webové stránky chybná cena, obzvlášť evidentní chyba, např. cena se ve velké míře liší od všeobecně akceptované nebo odhadové ceny, případně cena se objeví v hodnotě „0” Kč či „1” Kč v důsledku systémové chyby, pak Dodavatel není povinnen dodat zboží za chybnou cenu, nýbrž může nabídnout dodání výrobku za správnou cenu. Na základě informace o správné ceně může zákazník odstoupit od koupi. Obrázky výrobků na Webové stránce jsou jen ilustrací, mohou se lišit od skutečnosti.

3.5. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zpožděnou dodávku a ostatní problémy a chyby vzniklé v důsledku Zákazníkem mylně a/nebo nepřesně zadaných dat týkajících se objednávky.

Pro zadání objednávky ve Webovém obchodu je třeba použít Košík. Zákazník může vložit vybrané výrobky do Košíku tak, že buď klikne na jednotlivé výrobky, potéž se objeví stránka s podrobným popisem výrobku a klikne na odkaz „Přidat do košíku” nebo na hlavní stránce klikne na stejný odkaz. Pro změnu nebo zkontrolování obsahu Košíku je třeba kliknout na odkaz Košíku na pravé straně Webové stránky. Pokud Zákazník dokončil nákup a obsah Košíku je definitivní, kliknutím na odkaz Pokladna musí na dané ploše uvést fakturační a dopravní údaje, aby mohl podat objednávku.

K odeslání objednávky dojde ze souhrnné stránky Pokladna následně po kliknutí na odkaz Odeslat objednávku, čímž Zákazníkovi nastane platební povinnost.

4. Korekce chyb

4.1. Zákazník může na Webové stránce od smlouvy kdykoliv odstoupit, ale jen do té fáze, kdy ještě neodeslal objednávku Dodavateli.

5. Smluvní povinnosti, potvrzení

5.1. Po odeslání objednávky Zákazníkem je Dodavatel povinen Zákazníkovi potvrdit příjem elektronickou formou (e-mailem) během 24 hodin. Tento e-mail obsahuje data zadaná Zákazníkem při nákupu nebo registraci (např. informace o účtovaní a dopravě), číslo objednávky, datum objednávky, počet a vyjmenování prvků patřících k objednanému výrobku, cenu výrobku, dopravní náklady a konečnou sumu k zaplacení. Tento potvzující e-mail jen informuje Zákazníka o tom, že objednávka přišla k dodavateli.

5.2. Pokud Zákazník už odeslal objednávku a nalezl chybu v údajích nacházejících se v potvrzujícím e-mailu, musí na to během 1 dne Dodavatele upozornit.

5.3. Objednávka je klasifikována jako uzavření smlouvy elektronickou cestou a je regulována zákonem č. CVIII. z roku 2001 pojednávajícím o otázkách souvisejících s elektronickými obchodními službami a se službami informační společnosti, obsaženým v zákoně V. občanského zákoníku z roku 2013. Smlouva spadá pod působnost vládní vyhlášky 45/2014 (II.26) o pravidlech smluv mezi spotřebitelem a podnikateli, která odpovídá smyslu nařízení směrnic Evropské Rady a Parlamentu 2011/83/EU.

6. Dodací a platební podmínky

6.1. Dodavatel objednaný výrobek dopraví za cenu publikovanou ve Webovém obchodě. Předběžná informace o době dopravy: 1 – 15 dnů.

6.2. Dodávatel’ venuje zvláštnu pozornosť profesionálnemu baleniu objednávok.  Ak napriek tomu by bol objednaný tovar doručený Zákazníkovi v poškodenom stave, je povinný  bezodkladne, ale najneskôr do 1 pracovného dňa oznámiť  poškodenie balíka písomne, zaslaním e-mailu adresovaného Dodávatel’ovi. E-mail musí obsahovať nasledovné: číslo objednávky, číslo balíka (identifikačné číslo pod čiarovým kódom na nalepenej etikete), priložené fotografie o balení a poškodení. Zákazník je povinný zachovať originálny obal, v ktorom musí odovzdať kuriérskej spoločnosti v prípade vyšetrovania poškodený tovar. Ak Zákazník v prípade potreby už nemá k dispozícii originálne balenie, v takom prípade Dodávatel’ nie je povinný uhradiť škodu.

7. Právo odstupu od smlouvy

Obsah tohoto bodu platí výhradně pro fizickou osobu (dále jen Spotřebitel), která zboží objednává, koupí, používá, využije, je rovněž adresátem nabídky a obchodní komunikace o zboží a přistupuje ke smlouvě mimo cíle její profese, zaměstnání a okruhu obchodní činnosti.

Spotřebitel má právo, v případě smlouvy o koupi výrobku, odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv zdůvodnění ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.

Spotřebitel má právo na odstup od smlouvy i v době od uzavření smlouvy do převzetí výrobku.

Spotřebitel nemá právo odstupu od smlouvy v případě nákupu:
– rychle se kazících výrobků, resp. výrobků, které si jen krátkou dobu udrží svou kvalitu,
– všech takových výrobků , které nelze poslat zpět z hygienických důvodů a z důvodů ochrany zdraví,
– zvukové a obrazové nahrávky v uzavřeném obalu, dále smlouvně prodanou kopii počítačového softweru, pokud bylo původní balení porušeno,
– výrobku, který je jednoznačně střižen na osobu Spotřebitele, nebo který byl vyroben na základě příkazů či na vyloženou prosbu Zákazníka.

7.1. Průběh odstoupení od smlouvy

7.1.1. Rozhodne-li se Spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit na Kontakty Prodejce (např. poštou, telefaxem nebo elektronickou cestou poslaným dopisem) s použitím údajů dostupnosti uvedených v těchto VSP. K tomu musí Spotřebitel použít vzor formuláře, který je přiložen k e-mailu potvrzujím objednávku, odkud se dá z odkazu stáhnout. Spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy ve stanoveném termínu tehdy, pokud své prohlášení pošle Dodavateli před uplynutím výše uvedené lhůty.

7.1.2. Prokázání toho, že odstoupení od smlouvy bylo provedeno podle směrnic uvedených v bodě 7., je povinností Spotřebitele.

7.1.3. Písemnou formou provedené odstoupení je z hlediska termínu platné tehdy, když Spotřebitel během 14 kalendářních dnů (třeba i čtrnáctým kalendářním dnem) pošle Dodavateli příslušné prohlášení.

7.1.4. Při poslání prohlášení poštovní cestou vezme Dodavatel v úvahu z hlediska termínu den podání na poštu, při vyrozumění e-mailem nebo telefaxem pak den jejich poslání. Spotřebitel musí dopis na poště podat jako doporučený, aby mohlo být jednoznačně dokázáno datum odeslání.

7.1.5. V případě odstoupení musí Spotřebitel bez bezdůvodného zpoždění poslat objednaný výrobek na níže uvedenou adresu přejímacího místa, ale to nejpozději do 14 kalendářních dnů po odeslání prohlášení o odstupu.

7.1.6. Časový termín je klasifikován jako splněný, když Spotřebitel pošle zpět (podá na poště nebo předá jím objednanému kurýrovi) výrobek před uplynutím 14 denního termínu.

7.1.7. Poslání výrobku zpět na adresu Dodavatele musí Spotřebitel provést na vlastní náklady. Na přaní Spotřebitele Dodavetel zorganizuje odvoz zpět, ale náklady na odvoz (300 Kč) zatěžují Spotřebitele. Dodavatel v tomto případě náklady nemůže převzít, pouze poskytne pomoc Spotřebiteli v tom, aby se nemusel organizováním poslání zabývat. Požadavek na takové přání musí zákazník hlásit na kontakty Dodavatele.

7.1.8. Zákazník výrobek, kterého se týká využití práva odstupu nemůže vrátit Dodavateli na dobírku – na dobírku zaslaný výrobek Dodavatel nepřebírá. Při odstupu od smlouvy kromě nákladů na dopravu zpět Spotřebitel jiné náklady nemá.

7.1.9. Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy, musí Dodavatel neodkladně, ale nejpozději do 14 dnů po obdržení prohlášení o odstupu vrátit částku zaplacenou Spotřebitelem. Dodavatel má právo zadržet navrácení částky do té doby, dokud nedostane výrobek zpět.

7.1.10. Při vracení částky použije Dodavatel stejnou platební formu jaká byla použita při nákupu, s výjimkou dobírky, nebo pokud Spotřebitel nedá souhlas k uplatnění jiné platební formy – při použití této odchylné formy Spotřebitele žádné navýšené náklady nezatěžují.

7.1.11. Spotřebitel má zodpovědnost za případné snížení hodnoty výrobku, pokud toto nastalo při použití, jehož intenzita překročila mez použití potřebného k zjištění charakteru a vlastností výrobku.

7.1.12. Pokud Spotřebitel v případě smlouvy o poskytnutí služby vypoví smlouvu po jejím uzavření a uvedení v platnost, musí během finančního vyrovnání Dodavateli uhradit přiměřené náklady.

7.1.13. Za případné snížení hodnoty výrobku, pokud toto nastalo při použití, jehož intenzita překročila mez použití potřebného k zjištění charakteru a vlastností výrobku může Dodavatel požadovat finanční náhradu. Uhrazení přiměřených nákladů může Dodavatel požadovat také u smlouvy o služby, kterou na jednoznačné přání Spotřebitele před vypršením termínu začal a ten ji vypověděl.

8. Záruka

Garance je u každého výrobku 6 měsíců, s výjimkou těch případů, kdy je v návodu na použití, nebo v popisu výrobku uvedena jiná lhůta.

8.1. Povinná záruka

8.1.1. Dodavatel má podle Občanského zákoníku a Vládního dekretu 151/2003.(IX.22.) na své výrobky povinnost záruky, což znamená, že během záruční lhůty je zbaven záruční povinnosti jen tehdy, pokud dokáže že vada vznikla z nesprávného, určení neodpovídajícího použití výrobku.

8.1.2. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem předáním zboží Zákazníkovi, nebo pokud uvedení výrobku do provozu provádí Dodavatel či jeho pověřenec, dnem uvedení do provozu. Jako trvalý spotřebitelský výrobek jsou klasifikovány výrobky nacházející se v příloze Vládního dekretu 151/2003.(IX.22.), který se vztahuje na povinnou záruku určitého zboží dlouhodobé spotřeby, a na které předepisuje povinnou záruční lhůtu jeden rok. Působnost (věcná) nařízení se vztahuje jen na nové, nepoužité výrobky, které se nacházejí v příloze výše uvedeného nařízení a byly prodány v rámci obchodní smlouvy uzavřené na území Maďarska.

Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly až po předání výrobku Zákazníkovi, například když vada byla způsobena:
– neodborným uvedením do provozu (s výjimkou, že uvedení do provozu provedl Dodavatel nebo jeho pověřenec, resp. když vada vznikla následkem chybného návodu k použití),
– použitím neodpovídajícím určení výrobku, nedodržením předpisů obsažených v návodu k použití – nesprávné skladování, nesprávné zacházení, poškození,
– živelným poškozením, přírodní katastrofou.

Pokud vada spadá pod záruku Zákazník:
– v první řadě-dle vlastní volby- může požadovat opravu nebo výměnu, s výjimkou případů, kdy je splnění zvolené formy záručního požadavku nesplnitelné, nebo by pro Dodavatele znamenalo ve srovnání s jinou formou nepřiměřené navýšení nákladů z hlediska ceny výrobku bez vady, váhy porušení smlouvy a splněním záručního požadavku spojené porušení zájmů Zákazníka.
– pokud Dodavatel opravu nebo výměnu nepodstoupí, s přihlédnutím k zájmům Zákazníka tuto povinnost během předepsaného termínu splnit nedokáže nebo pokud Zákazník přestal mít zájem o opravu nebo výměnu, potom Zákazník-podle vlastního výběru- může požadovat přiměřené snížení kupní ceny a na náklady Dodavatele vadu opraví nebo nechá opravit, popřípadě od smlouvy může odstoupit. Kvůli nevýznamné závadě odstup od smlouvy není možný.

Pokud Zákazník kvůli vadě výrobku během tří pracovních dnů od nákupu (uvedení do provozu) požaduje výměnu, Dodavatel musí výrobek vyměnit, ale pouze za předpokladu, že porucha nedovoluje použití výrobku k účelu ke kterému je určen.
Oprava nebo výměna – s přihlédnutím na vlastnosti výrobku a Zákazníkem očekávané funkčnosti výrobku – se musí uskutečnit během odpovídající lhůty se zachováním zájmů Zákazníka. Dodavatel musí mít snahu o to, aby se oprava nebo výměna uskutečnila během nanejvýš patnácti dnů.
Během opravy lze do výrobku zabudovat pouze novou, nepoužitou součástku.

Do záruční doby se nepočítá ta část doby na opravu, kdy Zákazník nemohl výrobek používat pro účel ke kterému je výrobek určen. Záruční lhůta na vyměněný (opravený) výrobek (část výrobku) se znovu obnovuje (začíná) v případě výměny (opravy) výrobku nebo části výrobku, a rovněž když se vada objeví v následku opravy.

8.1.3. Náklady spojené s plněním záručních povinností zatěžují Dodavatele.

8.1.4. Dodavatel je od záruční povinosti oproštěn jen v tom případě, že příčina závady vznikla až po splnění dodávky.

8.1.5. Zákazník ale nemá právo za stejnou závadu uplatnit najednou, souběžně požadavek záruky a odpovědnosti za vadu příslušenství s požadavkem záruky a odpovědnosti za vadu výrobku. Kromě tohoto omezení jsou Zákazníkovi přiznána práva vyplývající ze záruky bez ohledu na oprávnění určená v bodech 9.1 a 9.2.

8.1.6. Záruka se netýká uplatnění zákonem daných práv Zákazníka na náhrady škody, resp. odpovědnosti za vady výrobku nebo příslušenství.

8.1.7. Pokud mezi Stranami dojde k právní rozepři, kterou nedokáží urovnat mírovou cestou, může Zákazník zahájit proces u Smírčího komise na základě informací popsaných v bodě 12.2.

8.2. Dobrovolná záruka

8.2.1. Dodavatel na výrobky prodávané na jeho Webové stránce přebírá záruku (garanci), jejíž lhůta je uvedena v záručním listu, a která může být i delší než je předepsáno zákonem. Dodavatel sdělí záruční lhůtu na jednotlivé výrobky prostřednictvím údajů na záručním listu, nejpozději při přejmutí záručního listu Zákazníkem.

9. Odpovědnost za vady

9.1. Odpovědnost za vady příslušenství

9.1.1. Zákazník, v případě chybného plnění Dodavatelem, může uplatnit u Dodavatele požadavek na odpovědnost za vady příslušenství. V případě spotřebitelské smlouvy může Zákazník tento požadavek uplatnit po dobu 2 let od převzetí u těch závad, které se vyskytly už při převzetí zboží. Po projití dvouleté lhůty už Zákazník požadavek na odpovědnost za vady zboží uplatnit nemůže.

9.1.2. V případě nespotřebitelské smlouvy může oprávěnec uplatnit požadavky na odpovědnost za vady zboží během 1 roční lhůty.

9.1.3. Zákazník, podle vlastní úvahy, může požadovat opravu nebo výměnu, s výjimkou toho případu, kdy je splnění zvolené formy nemožné, nebo pro Dodavatele znamená neúměrné navýšení nákladů vzhledem k nákladům ke splnění jiné formy. Pokud Zákazník opravu nebo výměnu nežádal, nebo nemohl žádat, potom může požadovat přiměřené snížení protislužby nebo na náklady Dodavatele vadu opraví nebo nechá opravit, popřípadě od smlouvy může i odstoupit. Kvůli nevýznamné závadě odstup od smlouvy není možný.

9.1.4. Zákazník ze zvolené formy může přejít na druhou, ale náklady na přechod musí uhradit, s výjimkou případu kdy to bylo nutné nebo to zapřičinil Dodavatel.

9.1.5. Zákazník je povinen po zjištění závady okamžitě, ale ne později než dva měsíce po zjištění závady, informovat o závadě Dodavatele.

9.1.6. Zákazník může svůj požadavek na odpovědnost za vadu zboží uplatnit přímo u Dodavatele.

9.1.7. Během šesti měsíců od splnění smlouvy není podmínkou uplatnění odpovědnosti za vadu příslušenství nic jiného než sdělení výskytu závady, pokud Zákazník prokáže, že výrobek koupil od Dodavatele (vykázáním ůčtu nebo jeho kopie). V takovém případě je Dodavatel zbaven odpovědnosti jen tehdy, když dokáže že závada výrobku vznikla až po předání Zákazníkovi. Pokud Dodavatel dokáže, že závada vznikla až u Zákazníka, není povinen právo za odpovědnost uznat. Po uplynutí šesti měsíců od splnění je už Zákazník povinen dokázat, že jím zjištěná závada existovala už při splnění.

9.1.8. Pokud Zákazník uplatnění odpovědnosti za vadu požaduje jen na z hlediska závady oddělitelnou část výrobku, pak se tento požadavek na ostatní části výrobku nepovažuje za uplatněný.

9.2. Odpovědnost za vady výrobku

9.2.1. V případě závady výrobku (movitost) může Zákazník jako spotřebitel uplatnit požadavek na odpovědnost za vadu příslušenství podle bodu 9.1. nebo na odpovědnost za vadu výrobku.

9.2.2. Zákazník však nemá právo na to, aby požadoval najednou, paralelně uplatnění odpovědnosti za vadu výrobku a za vadu příslušenství. V případě úspěšného uplatnění požadavku na odpovědnost za vadu výrobku však může Zákazník na vyměněný výrobek nebo jeho opravenou část uplatnit u výrobce požadavek na odpovědnost za vadu příslušenství.

9.2.3. Zákazník v případě požadavku odpovědnosti za vadu výrobku může žádat pouze opravu nebo výměnu výrobku. Při uplatnění tohoto požadavku musí závadu výrobku dokazovat Zákazník.

9.2.4. Výrobek je klasifikován jako závadný v tom případě, pokud při uvedení do provozu neodpovídá právoplatným podmínkám na kvalitu, nebo pokud nedisponuje vlastnostmi, které jsou udány v popisu od výrobce.

9.2.5. Zákazník může uplatnit požadavek na odpovědnost za vadu výrobku během dvou let od uvedení výrobku do provozu výrobcem. Po uplynutí této lhůty tuto výsadu ztratí. Zákazník po zjištění závady musí tuto bez prodlení nahlásit výrobci. Nahlášení závady do doby dvou měsíců od jejího zjištění je považováno za neprodlené. Za škodu která vznikla pozdním oznámením závady je odpovědný Zákazník.

9.2.6. Požadavek odpovědnosti za vadu výrobku může Zákazník uplatnit u výrobce movitosti nebo u provozovatele (Dodavatel).

9.2.7. Dle občanského zákoníku je jako výrobce klasifikován ten kdo jej produkoval a jeho distributor.

9.2.8. Výrobce, distributor (Dodavatel) je oproštěn od odpovědnosti za vadu výrobku, pokud může dokázat, že:

výrobek nevyrobil nebo neuvedl do provozu v okruhu své obchodní činnosti, nebo
závada podle stavu rozvoje vědy a techniky nebyla v době uvedení do provozu poznatelná, nebo
závada na výrobku vznikla následkem povinného použití úředního předpisu nebo zákona.

9.2.9. Výrobci, distributorovi (Dodavateli) stačí k oproštění dokázat jen jednu příčinu.

10. Odpovědnost

10.1. Informace nacházející se na Webové stránce byly uveřejněny v dobré víře, ale slouží výhradně k informačním cílům, za přesnost a úplnost informací Dodavatel nenese odpovědnost. Ceny, fota a popisy které jsou uvedeny na naší domovní stránce jsou pouze informativního charakteru a nejsou klasifikovány jako podání nabídky.

10.2. Při objednávce z naší Webové stránky na objednání poslaný počítačový vzkaz ještě nevytvoří objednávku. Ceny uvedené na naší domovní stránce jsou platné od chvíle jejich uvedení, s výjimkou, že se přes veškerou pečlivost objeví na ploše stránky chybná cena, obzvlášť evidentní chyba, např. cena se ve velké míře liší od všeobecně akceptované provozní ceny, případně se cena objeví v důsledku systémové chyby či se změní nepříznivým vlivem nečekaných událostí, pak Dodavatel není povinnen dodat zboží za chybnou cenu, nýbrž může nabídnout dodání výrobku za správnou cenu. Na základě informace o správné ceně může zákazník odstoupit od koupi. Od nabídky, předběžné smlouvy a smlouvy může kterákoliv strana bez závazků odstoupit.

10.3. Zákazník může používat Webové stránky pouze na svoje riziko a akceptuje, že Dodavatel nenese odpovědnost za majetkové a jiné škody které se vyskytnou v průběhu používání stránky, kromě odpovědnosti za porušení smlouvy způsobené úmyslně, v důsledku hrubé nedbalosti nebo trestního činu, a ohrožující život, fyzický stav a zdraví.

10.4. Dodavatel vylučuje veškerou odpovědnost za chování uživatelů na Webové stránce. Zákazník je v plné míře a výhradně odpovědný za své chování, Dodavatel v takových případech, v zájmu objasnění porušení práv, spolupracuje v plné míře s postupujícím úřadem.

10.5. Službu zajišťující stránky mohou obsahovat takové odkazy (link-y), které přesměřují Zákazníka na stránky jiných dodavatelů. Za jejich zásady ochrany osobních údajů a za jejich jiné činnosti Dodavatel nenese odpovědnost.

10.6. V průběhu používání Webových stránek Zákazníkem případně dosažený obsah je Dodavatel oprávněn, ale není povinnen kontrolovat a s ohledem na uveřejněný obsah má Dodvatel právo, ale není povinnen hledat příznaky poukazující na protiprávní činnost.

10.7. Z důvodu globálního charakteru internetu Zákazník akceptuje, že v průběhu používání Webových stránek postupuje i s dodržením předpisů národního práva. Pokud jakákoli činnost související s používáním webové stránky podle platného práva země Zákazníka není povolena, za používání nese odpovědnost výhradně Zákazník.

10.8. Pokud Zákazník na Webové stránce nalezne nepřesný obsah, je to povinen neprodleně nahlásit Dodaveteli. Pokud Dodavatel v rámci dobré víry provedeným postupem námitku uzná za opodstatněnou má právo informace neprodleně smazat nebo upravit.

11. Autorská práva

11.1. Webová stránka podléhá ochraně autorských práv. Dodavatel je vlastníkem nebo právoplatným uživatelem autorských práv na Webové stránce a veškerého uveřejněného obsahu, který se objeví v průběhu zajištení služeb: jakémukoliv autorskému dílu a jinému duševnímu výtvoru (pod tím se rozumí mimo jiné veškerá grafika a ostatní materiály, uspořádání plochy a editování Webové stránky, použité softwerové a jiné nápady, provedení, řešení).

11.2. Uložení obsahu Webové stránky či její části fyzicky nebo na datové nosiče nebo jejich vytištění pro soukromé účely je možné na základě předcházejícího písemného svolení Dodavatele. Použití mimo soukromé účely -např. uložení v databázi, předání, zveřejnění, umožnění stáhnutí, uvedení do obchodního provozu- je možné jen s předběžným písemným svolením Dodavatele.

11.3. Kromě práv jednoznačně určených v těchto VSP neopravňuje registrace, použití Webové stránky a ani jediné ustanovení VSP Zákazníka k tomu, aby mohl použít či využívat jakákoliv obchodní jména nebo ochranné známky. Kromě zobrazení Webové stránky při jejím účelovém použití, k tomu potřebného dočasného rozmnožování a zhotovení kopií pro soukromé účely nelze další duševní výtvory v žádné jiné formě použít nebo využívat bez předchozího písemného svolení Dodavatele.

12. Možnosti uplatnění práv

12.1. Vyřizování stížností
Zákazník může svoje spotřebitelské námitky k výrobku nebo činnosti Dodavatele podat na kontaktech zákaznické služby.

Podle platných právních předpisů musí slovní stížnost Dodavatel okamžitě vyšetřit a podle možnosti řešit, pokud to charakter stížnosti umožňuje. Pokud Zákazník s řešením stížnosti nesouhlasí nebo pokud okamžité vyšetření není možné, pak Dodavatel okamžitě o stížnosti a svém názoru na ní sepíše protokol, a v případě slovní stížnosti po telefonu, ho pošle během třiceti dnů spolu s věcnou odpovědí Zákazníkovi. Dále pak jedná podle ustanovení nacházejících se u psané stížnosti.

U telefonické stížnosti je Dodavatel povinen stížnost označit identifikačním číslem, které pomáhá při zpětném vyhledávání stížnosti. Toto číslo je Dodavatel povinen sdělit Zákazníkovi.

V případě psané stížnosti je Dodavatel povinen stížnost během třiceti dnů od příchodu stížnosti vyšetřit, věcně odpovědět a postarat se o to, aby se odpověď dostala k Zákazníkovi. Pokud Dodavatel stížnost zavrhne, musí svůj názor na toto odepření ve věcné odpovědi zdůvodnit.

Protokol sepsaný o stížnosti a kopii odpovědi musí Dodavatel uchovat po dobu pěti let.

Dodavatel stížnosti Zákazníka přijímá v pracovních dnech v době od 10:00 do 17:00 na kontaktech udaných v bodě 12.1.

12.2. Ostatní možnosti uplatnění práv

Pokud se případně spotřebitelský právní spor mezi Dodavatelem a Zákazníkem nevyřeší v rámci jednání, před Zákazníkem jsou otevřené následující možnosti uplatnit svá práva:

Podání stížnosti na úřad pro ochranu spotřebitele. Pokud Zákazník registruje porušení svých spotřebitelských práv, má právo se obrátit na úřad pro ochranu spotřebitele příslušný podle bydliště. Po posouzení stížnosti úřad rozhodne o zahájení řízení na ochranu spotřebitele.

Smírčí komise. V zájmu mírového vyřízení právnického sporu mimo soudní cestu s ohledem na kvalitu, bezpečnost a použití předpisů odpovědnosti za výrobek, dále pak spotřebitelského sporu o vzniku a plnění smlouvy, může Zákazník vyvinout iniciativu na zahájení řízení u smírčí komise fungující při odborné komoře příslušející k sídlu Dodavatele (9700 Szombathely, Kéthly Anna utca 5.). Podle předpisů vztahujících se na smírčí komise je za spotřebitele podle zvláštního zákona považováno i civilní sdružení, církev, činžovní dům, bytové družstvo, mikro, malé a střední podnikatelství, které zboží objedná, koupí, dostane, užívá, disponuje jím nebo je adresátem nabídky a obchodní komunikace.

13. Ostatní ustanovení

13.1. Webový obchod je informační systém, jehož bezpečnostní úroveň je přiměřená, její používání neznamená riziko, ale doporučujeme učinit následující preventívní opatření: používejte aktualizované antivirové a spyware ochranné softwery, nahrajte si aktualizované databáze operačního systému. Zákazníkovo nakupování přes webové stránky předpokládá znalost meze technických možností internetu a akceptování z technologie vyplývajících výskytů možných chyb.

13.2. Dodavatel zakázky ze svých kamenných obchodů a z internetového obchodného domu plní jenom ve výši obvyklého množství běžné domácnosti.

13.3. Dodavatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit podmínky VSP. Dodavatel o změnách před nabytím jejich platností vyrozumí uživatele e-mailem. Po nabytí platnosti změn musí registrovaní uživatelé po přihlášení se na stránku vysloveně akceptovat změny k dalšímu používání stránky.

13.4. V případě právního sporu, který se týká sporných otázek pocházejících z této smlouvy, smluvní strany rozhodnou o kompetenci Okresního soudu v Szombathely, resp. na základě věcné příslušnosti Soudu v Szombathely.

1. ledna 2015

Nařízení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně osobních dat.

Informujeme Vás o tom, že s osobními údaji, které jste udal při nákupu nebo registraci na zpravodaj, zacházíme velmi důvěrně a třetí osobě je nepředáme.

Prohlášení o ochraně osobních dat firmy GreenSite International a.s. (dále jen Datový operátor) můžete číst v níže uvedených:

Kontakty a údaje o firmě:
Adresa: 1027 Budapest, Bem József utca 6.
Registrační číslo: 01-09-182518
Daňové číslo: 24789932-2-42
Telefon: + 36 21 220 11 12
E-mail: info@greensite.sk

Cíl spravování dat:
Provedení služby pro ty, kteří se přihlásili na maďarské Webové stránky firmy nebo vlastníka firmy GreenSite International a.s. v daném případě na stránku www.greensite.sk na zpravodaj nebo si objednali bezplatnou službu, resp. splnění dopravy nakoupených výrobků.

Název uložených nebo ukladatelných dat:
Pokud se příslušný přihlásí na zpravodaj: příjmení, jméno, e-mailová adresa. Opce: telefonní číslo, kraj podle místa bydliště.

Pokud je příslušný objednavatelem: příjmení, jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, dopravní adresa, další informace udané v rubrice poznámka, další informace potřebné k identifikaci výrobku.

Pokud je příslušný použivatelem registrované schránky slevového systému u GreenSite: příjmení, jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, dopravní adresa, další informace udané v rubrice poznámka, další informace potřebné k identifikaci výrobku.

Způsob nenavratitelného zrušení uložených dat:
Na zrušení údajů zadaných při registraci (přihlášení na zpravodaj, podání objednávky, založení schránky slevového systému GreenSite) jsou následující možnosti:

U přihlášení na zpravodaj – kliknutí na odkaz odhlášení, odhlášení po telefonu, poslání poštovního dopisu, e-mailu.

V případě podání objednávky (pokud objednávající žádá o zrušení osobních údajů před odesláním, znamená to automatické zrušení objednávky) – odhlášení po telefonu, poslání poštovního dopisu, e-mailu.

V případě schránky GreenSite: odhlášení po telefonu, poslání poštovního dopisu, e-mailu.

Spravování osobních údajů:
Údaje zadané při registraci (přihlášení na zpravodaj, podání objednávky, založení schránky slevového systému GreenSite) jsou důvěrně spravovány, takže mohou být vydány pouze spoluúčastníku plnění objednané služby.

Doprava: GLS, SKY Logistic.

Informování o akcích: SKY Scope Ltd.

Cookie:
U některých našich služeb je na počítač uživatele umístěno individuální identifikační číslo, tzv „cookie”. "Cookie" slouží jedině k usnadnění identifikace uživatelů, a jako základ pro případné statistické výkazy a analýzy. Uživatel dá prohlížením stránky svůj souhlas k umístění  „cookie”.

1. ledna 2015

Proč se dá nakupovat v GreenSite Shopu klidně?

Protože:
• Každý výrobek má návod k použití v českém jazyce!
• Lze nás kontaktovat i tehdy, když se má vyřídit garanční záležitost!
• Dáváme pozor na kvalitu našich výrobků (pokud je míra reklamací, vztahující se na dané období a výrobek, vyšší než 5%, pak uvažujeme o stažení nebo výměně výrobku).
• Víme co prodáváme!

Vrácení výrobku

1. Pokud nejste spokojeni s výrobkem, pak během 14 dnů (u zvlášť označených výrobků to může být i více), bez udání důvodů, nám můžete výrobek poslat zpět a my Vám zaplatíme 100% ceny výrobku.

Tehdy nemáte nic jiného na práci, než vyplnit formulář o vrácení zboží, a pak nám ho spolu s výrobkem a fakturou poslat zpět, ve stejně pečlivém balení, jako bylo původní. Po převzetí balíčku zkontrolujeme výrobek, zda byl vyzkoušen, použit způsobem odpovídajícím určení výrobku a pak během 1-2 pracovních dnů, nanejvýš během 1 týdne, Vám převedeme peníze.

 

2. Pokud nejste spokojeni a přejete si jiný výrobek, pak musíte také vyplnit formulář o vrácení zboží a naše zákaznické oddělení Vám pošle nový, kurýrní služba pak odnese starý. Tak Vás poslání zpět nebude stát peníze ani čas.

 

3. Garanční záležitosti: nejlepším řešením je navázat kontakt s naším zákaznickým oddělením, kde rozhodneme, zda je potřebné poslat výrobek zpět nebo zda pošleme hned nový.

Formulář o vrácení zboží